Finn din lokale julegaveinnsamling i et interaktivt kart på jeghardeg.no

Introduksjon

I dette prosjektet er oppgaven å lage en støttekampanje med nettside og annonser der hensikten er å engasjere folk i en spesifikk sak. Vi har valgt å lage støttekampanjen #jeghardeg som ønsker å gi oppmerksomhet til julegavinnsamlinger som går til lavinntektsfamilier som opplever julen som en sårbar tid. Gjennom vår nettside gjør vi det enklere for givere å finne frem til riktig julegaveinnsamling der de bor.

Min rolle i prosjektet har vært å ta hovedansvaret for å utvikle nettsiden. Underveis har jeg også bidratt med idémyldring, konseptutvikling, visuell design, produsere og publisere markedsføringsinnhold.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype: UX case study via Fagskolen Kristiania

Leveranse: UX & UI design, konseptutvikling, kampanjenettside, styleguide, markedsføring

Tidsramme: 5 uker

UX team: Linh Nguyen, Amanda Ericsson & Jacqueline Lømsland Carroza.

Løsningen/Kampanjenettside: wwww.jeghardeg.no

Designbrief

I dette temaet er oppgaven å lage en støttekampanje med nettside og annonser der hensikten er å engasjere folk i en spesifikk sak. Løsningen skal inneholde et tydelig budskap og en sterk “call to action” med en rød tråd til kampanjenettsiden.

Verktøy

Design

Disse designverktøyene brukte vi til wireframing, videoklipping, markedsføringsinnhold og prosessdokumentasjon.

Webutvikling

Vi kodet kampanjenettsiden med Mapbox-api og SCSS i språkene HTML, CSS og Javascript.

Digital markedsføring

Vi har brukt sosiale medier og google ads til å markedsføre kampanjen vår. Samt google analytics for å se hvordan det går med kampanjen

Prosjekthåndtering

Vi har brukt Notion til å lage en fremdriftsplan og for å få oversikt over statusen på arbeidsoppgavene.

Prosjektprosessen

Brainstorming og valg av støttekampanje

Vi startet med å legge frem alle ideer og refleksjoner vi hadde rundt forskjellige organisasjoner og utfordringer rundt om i Norge og verden.

I oktober fant vi ut av at det er flere aksjoner, blant annet Rosa sløye for brystkreft, men også P3 aksjonen med 100 timer for havet for WWF Verdens naturfond. Vi prøvde å finne aksjoner som kanskje ikke ville få så mye fokus i år og kom deretter på ideen om julegavedonasjoner.

Årlig har forskjellige organisasjoner, blant annet Frelsesarmeen, hatt julegavekampanjer for å sette fokus på gavedonasjoner, men i år, pga Covid-19, la vi merke til at det var minimalt med belysning på denne saken. Det ga oss ideer for hva vi kunne ta for oss videre.

Research og innsikt

Hva er barnefattigdom i Norge?

Da vi gjorde research rundt julegavedonasjoner fant vi ut av at det er over 110 000 barn som lever i det vi kaller barnefattigdom her i Norge. Det er de barna og ungdommer som ligger under vedvarende lavinntekstfamilier med foreldre som enten er arbeidsledige, er aleneforsørgere, barn med innvandrerbakgrunn, har lav utdannelse, foreldre avhengig av offentlige stønader. www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/

Hvorfor julegavedonasjoner?

Hvert år er det foreldre som ikke har råd til å gi barna sine julegaver, og selv om julen ikke bare handler om gaver så betyr det mye for barna å kunne ha en så lik feiring som de andre barna rundt seg. Ikke bare er det tungt for barna, men også for foreldrene som ikke får gitt barna de beste minnene de ønsker for dem

Hvilke organisasjoner bidrar til å gjøre en forskjell?

I flere år nå så har Frelsesarmeen, Norges Frivilligsentraler, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Barneavdelingen ved St. Olavs Hospital og Nordic Choice hotellene gledet familier med julegavedonasjoner.

Hvordan kan vi hjelpe til?

For å finne ut hvordan vi kan hjelpe organisasjonene som organiserer julegaveinnsamlinger, tok vi for oss følgende problemstilling:

Hva må til for at folk skal donere?

Vi fant ut at med så mange forskjellige aktører så var det spesielt to utfordringer som stakk seg ut:

Utfordring 1: Folk syntes det var anstrengende og måtte søke seg frem til de forskjellige innsamlingsplassene. De brukte for mye tid.

Utfordring 2: Det viste seg at en del rett og slett glemte å donere selv om de ønsket det. En faktor for det var at de ikke ble påminnet om julegavedonering i juletiden.

Idégenerering av konsepter

Basert på vårt innsiktarbeid, genererte vi 3 konsepter som belyser julegavedonering. For å bestemme oss for hvilken konsept vi ønsket å jobbe videre med lagde vi en SWOT-analyse på de tre forskjellige konseptene, slik dere ser på bildet under.

Valg av konsept

Av de tre konseptene, gikk vi for idé 3. Vi ønsket å lage en kampanjeside som samler julegaveinnsamlinger landet over. Bakgrunnen for ideen var å gjøre det enklere for folk å finne frem til riktig plass de kunne donere julegaver til. Vi tenkte også denne kampanjen som gikk igjen i sosiale medier med annonser og inspirasjon med jevne mellomrom ville oppmuntre og oppfordre flere til å bli givere eller personlige innsamlere selv.

Vi jobbet med mange forskjellige forslag på konseptnavn og slet litt med å finne en passende hashtag som ikke allerede var linket opp i mot en eksisterende kampanje. Men vi endte da til slutt med #jeghardeg som er inspirert av det engelske uttrykket I got you. Konsept #jeghardeg spiller på det å hjelpe noen med gavedonasjoner som ikke har mulighet til å kjøpe selv. Vår videre problemstilling er som følgende:

”Hvordan kan kampanjen “Jeg har deg” motivere og engasjere målgruppen til å donere julegaver til vanskeligstilte mennesker via hjelpeorganisasjoner gjennom en kampanjenettside?”

´

Målgruppe

Primærmålgruppe: Generasjon Y (Millenniumsgenerasjonen)

De er voksne nok til å ha en stabil inntekt, og mange i denne generasjonen har også etablert seg og fått barn, og dermed kan det være lettere å treffe en nerve relatert til vår kampanje.

Sekundær­målgruppe: Generasjon X og Baby boomers

Det disse generasjonene har til felles er at mange befinner seg på sosiale medier (spesielt Facebook), samt at de kan relatere til kampanjen på grunn av egne barn, barnebarn eller oldebarn.

Personas - Primærmålgruppen

Personas - Sekundær­målgruppen

Visuell identitet

Da vi valgte farger til nettsiden ble vi veldig inspirert av nostalgiske julekort. Vi ønsket at den skulle være ren og tydelig, men at man skal få den koselige julestemningen av å være der inne. Vi har valgt serif-fonten Merriweather til overskriftene, dette fordi den passer godt til juletemaet. I mengdeteksten som bør være god å lese har vi valgt den enkle sans-serif fonten Poppins. Vi har valgt ikoner som beskriver de sitatene vi har på nettsiden.

Wireframes

Vi startet med enkle svart-hvitt wireframes hvor vi lagde en struktur som skal være utgangspunktet for hvor vi skulle plassere innholdet vårt. Fordi vi ønsket å nå målgruppen via sosiale medier valgte vi å wireframe i mobilformat. I videoen under har vi dokumentert hvordan wireframes har utviklet seg fra low-fi, mid-fi til high-fi.

Webutvikling

Kampanjenettsiden har blitt kodet med Mapbox Api og SASS ved hjelp av BEM (Block Element Modifier) metoden. Det å kunne bruke SASS med BEM metoden har resultert i en mer organisert filstruktur og en ryddig kodefil med gjenbrukbare css-klasser, variabler og komponenter. I tillegg har jeg lært meg å bruke Mapbox Api, noe som gjør det mulig å lage en interaktiv kart som fokuserer på å kun vise julegavinnsamlinger rundt om i Norge. Nettsiden har blitt publisert med Github Pages og filene våre ligger på følgende Github repository: Jeghardeg repository.

Kampanjenettsiden

Se vår ferdigutviklet kampanjenettside på: www.jeghardeg.no

Digital markedsførings­strategi

Tone of voice

#jeghardeg vil være en kampanje med en ydmyk, men engasjerende tone. Kampanjen vil oppmuntre og inspirere flere mennesker til å donere julegaver. Tips og inspirasjoner formidles med en rolig, varm og balansert lunte.

Brand persona

Vi har laget en brand persona (Oliver Donate) som representerer #Jeghardeg

Sosiale medier strategi

Vår primær målgruppe befinner seg hovedsakelig på Instagram, men også på Facebook. Vår sekundær målgruppe befinner seg hovedsakelig på Facebook. Derfor ønsker vi å markedsføre oss både på Facebook og Instagram.

Med tanke på at vi skal nå et privatmarked, så lønner det seg å poste innlegg på ettermiddag/ kveld, da det er da de har tid til å benytte seg av sosiale medier. Mange i vår primær målgruppe har også barn, og derfor kan det være lurt å ta barnas leggetid i betraktning på når vi skal poste innlegg. Vi ser det også som hensiktsmessig å poste innlegg i helgen.

Digital markedsførings­innhold

Vi har valgt å ha et stort fokus på å være aktive og synlige i sosiale medier og har produsert innhold i form av bilder, tekst og video for å engasjere vår målgruppe.

Kampanjefilm

Vi inntok rollen som filmprodusenter og lagde en kampanjefilm. Denne brukte vi en god del tid på, men anså det som et viktig og riktig virkemiddel for å nå og engasjere målgruppen. Hensikten var å spille på følelelser og gi et mer visuelt bilde av kampanjen. Denne kortfilmen ville vi poste på nettsiden, Facebook og Instagram.

Bilder & tekst

Innholdet i annonseringene ønsker vi skal være transparente og informerende, samt benytte virkemidler som inspirerende ord og bilder.

Digital markedsførings­resultater

For mer detaljert informasjon om markedsføringsresultatene, les gjerne vedlagt rapport, ”Rapport: Digital markedsføringsresultater”

Hva har jeg lært fra prosjektet?

Jeg har lært at idéer som blir generert i idégeneringsfasen blir optimal når man i et team oppmuntrer hverandre til å uttrykke alle mulige idéer og at man bygger på hverandres idéer. Og for å sikre om idéen er konkrete nok, hjelper det å spørre hverandre spørsmålet "hvordan kan dette gjennomføres?". Slik vi gjorde under SWOT analysen.

I prosjektet har jeg hatt ansvaret for å kode nettsiden og har fått verdifulle kunnskaper innenfor det å strukturere kodefilen med SASS og BEM metoden og til slutt det å bruke Mapbox api. Jeg har fått en større forståelse for informasjonsarkitektur og hvordan et designsystem kan tilrettelegges slik at det blir raskere å kode sluttresultatet.

Jeg har også lært hvor viktig frivillighetsarbeid er for de som lever et sårbart liv i samfunnet. Prosjektet har gitt meg motivasjon til å fortsette å kjøre kampanjen #jeghardeg hvert eneste år fremover for å belyse et viktig tema og inspirere og motivere folk til å hjelpe hverandre i samfunnet.