Linh Nguyen

#gladjente#ihuggaOsloBeboer #åpen&sosial

mail-icon linkedin-icon github-icon

Heya👋 Jeg er en ferdigutdannet interaksjonsdesigner fra Fagskolen Kristiania våren 2021. I tillegg til fagskoleutdanningen har jeg en master i Digital Business Systems fra Høyskolen Kristiania og en bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Oslo Met. Nå er jeg på utkikk etter en heltidsstilling som UX designer / interaksjonsdesigner.

Jeg er en interaksjonsdesigner / UX designer med teoretiske kunnskaper innen for design- og prosjektmetoder, samt praktiske ferdigheter som interaksjonsdesigner. Den teoretiske kunnskapen og interessen kommer fra min masterutdanning. Gjennom masteroppgaven min har jeg deltatt i utviklingen av et informasjonssystem og gjort en observasjonsstudie av hele designprosessen fra A til Å. Hovedfokuset i oppgaven har vært å forstå hvordan kunder og interaksjonsdesignere samarbeider og hvordan relasjonen mellom de utvikler seg. Gjennom oppgaven har jeg lært om agile prosjektmetoder og hvilke suksesskriterier som bidrar til et vellykket samarbeid. I tillegg til denne teoretiske kunnskapen har fagskoleutdanningen har gitt meg praktiske ferdigheter innen kodespråk (HTML, SASS, CSS og JS), konseptutvikling, brukertesting, wireframing og prototyping med designprogrammer som Figma og Adobe XD. Flere av disse ferdighetene har jeg brukt i min praksisplass, Konsentra AS, et heleid datterselskap av Ruter som tilbyr tilrettelagt transport. Der har jeg og to andre teammedlemmer utført oppgaver som wireframing, prototyping og innsiktsarbeid som bruketesting og brukerintervjuer for å forbedre og videreutvikle interne systemer hos Konsentra. Denne praksisen har gitt meg god erfaring som UX designer og kunnskaper om universell utforming. I tillegg har jeg fått mersmak for samfunnsprosjekter som kan bidra til å gjøre forskjell for offentlige tjenester.

Som medarbeider vil jeg beskrive meg som en teamarbeider og er glad i å sparre med andre for finne den beste designløsningen. Samtidig kan jeg også jobbe selvstendig. Jeg vil jeg alltid være åpen for å lære nye metoder og teknikker og er glad i å få utfordringer hvor jeg kan bruke det jeg har lært.

På fritiden liker jeg å lære meg koding (HTML, CSS, SASS og JS), illustrere digitale illustrasjoner, være med gode venner, spise god mat, og i ny og ne sette meg ned i sofaen med en god bok og rolig musikk som jazz og soul.